Βιομηχανικό Σφαγείο Ημαθίας

  • Έργο: Εκσυγχρονισμός υφιστάμενου σφαγείου και τυποποίηση κρέατος στην περιοχή Ταγαροχωρίου Βέροιας
  • Ποιοτικά Χαρακτηριστικά: Μονάδα με δυναμικότητα παραγωγής 12.500 τόνων κρέατος ανά έτος.
  • Πηγή Χρηματοδότησης: Επενδυτικός Νόμος
  • Πελάτης: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.