Μύλοι Κεπενού Α.Β.Ε.Ε.

  • Έργο: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΥ
  • Δυναμικότητα: Επεξεργασία 730tn/ημέρα σίτου προς παραγωγή 550tn/ημέρα αλεύρου
  • Πηγή Χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 – ΜΕΤΡΟ 4.2 – ΔΡΑΣΗ 4.2.1
  • Πελάτης: ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ