Μύλοι Παπαφίλη Α.Ε.

  • Έργο: Εκσυγχρονισμός δύο (2) υφιστάμενων μονάδων παραγωγής προϊόντων αλευρόμυλων
  • Δυναμικότητα: Άλεσης 500 τόνων σίτου ημερησίως
  • Πηγή Χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 – ΜΕΤΡΟ 4.2 – ΔΡΑΣΗ 4.2.1
  • Πελάτης: ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ Α.Ε.