Μani Blauel

  • Έργο:  Εκσυγχρονισμός μονάδας  τυποποίησης ελαιολάδου
  • Ποιοτικά Χαρακτηριστικά:  Η Δυναμικότητα της μονάδας φτάνει τους 1250 τόνους ελαιολάδου το έτος και είναι εγκατεστημένη στον Πύργο Λεύκτρου Μεσσηνίας,
  • Πηγή Χρηματοδότησης: Μέτρο 123 Α - Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων
  • Πελάτης: ΦΡΙΝΤΡΙΧ ΜΠΛΑΟΥΕΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ