Οικονόμου Μεταφορική

  • Έργο:  Επέκταση μονάδας παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, στην Θήβα.
  • Δυναμικότητα: 4.635,50τ.μ αποθηκευτικών χώρων
  • Πηγή Χρηματοδότησης: Αναπτυξιακός Νόμος 3299/04
  • Πελάτης: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.