Φάρμα Κουκάκη Α.Ε.

  • Έργο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Επέκταση υφιστάμενης μονάδας παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων με προμήθεια και εγκατάσταση καινοτόμου μηχανολογικού εξοπλισμού.
  • Ποιοτικά Χαρακτηριστικά: Η φιλοσοφία της Φάρμα Κουκάκη βασίζεται στην παραγωγή ασφαλών προϊόντων με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές, που να ικανοποιούν τις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή. Η Φάρμα Κουκάκη εξάγει τα προϊόντα της σε ολοένα και περισσότερες χώρες. Το γνήσιο Ελληνικό γιαούρτι έχει αποκτήσει μεγάλη αναγνωρισιμότητα στο εξωτερικό όπου οι καταναλωτές αποζητούν πλέον τα ποιοτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα της Φάρμα Κουκάκη.
  • Πηγή Χρηματοδότησης: Ν.4399/2016 (καθεστώς ενίσχυσης Μηχανολογικού εξοπλισμού)
  • Πελάτης: ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε.