Φράγκος Α.Ε

  • Έργο: Ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού εταιρείας κατασκευής ενδυμάτων
  • Ποιοτικά Χαρακτηριστικά:   Προβολή- προώθησης των προϊόντων της επιχείρησης σε χώρες του εξωτερικού. Ενδεικτικά αναφέρονται συμμετοχή σε εκθέσεις, δημιουργία e-shop σε 3 γλώσσες, σχεδιασμός νέων προϊόντων
  • Πηγή Χρηματοδότησης: «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι»
  • Πελάτης: ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ