Φράγκος Μεταφορική

  • Έργο:  Ίδρυση Μονάδας Παροχής Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας στη Ναύπακτο
  • Δυναμικότητα: 1.840 τ.μ. αποθηκευτικών χώρων
  • Πηγή Χρηματοδότησης: Αναπτυξιακός Νόμος 3299/04
  • Πελάτης: ΦΡΑΓΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΟΕ