Φωτόνιο

  • Έργο: Εγκατάσταση τριών (3) ανεξάρτητων φωτοβολταικών σταθμών στη θέση Βάχου Βιάνου, Ν. Ηρακλείου
  • Δυναμικότητα: 237,96kW
  • Πηγή Χρηματοδότησης: Αναπτυξιακός Νόμος
  • Πελάτης: ΦΩΤΟΝΙΟ Ε.Π.Ε.