Χ.Τ. Logistics

  • Έργο:  Ίδρυση Μονάδας Παροχής Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας , στην Ν. Μαγνησία Θεσσαλονίκης
  • Δυναμικότητα: 3.424 τ.μ. αποθηκευτικών χώρων με 576 δεματοθέσεις
  • Πηγή Χρηματοδότησης: Αναπτυξιακός Νόμος
  • Πελάτης: Χ.Τ. LOGISTICS A.E.