Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς

  • Έργο: Ίδρυση και Εκμετάλλευση Εκθεσιακού κέντρου στη Θέση ΝΤΙΜΙΝΙΚΙ της κτηματικής περιοχής Άργους Ορεστικού
  • Ποιοτικά Χαρακτηριστικά: Το εκθεσιακό κέντρο συνολικής επιφάνειας 13.500 τμ περιλαμβάνει Εκθεσιακούς χώρους, Γραφεία διοίκησης, Χώρους εξυπηρέτησης επισκεπτών, Χώρους υγιεινής και Μηχανοστάσια εξυπηρέτησης εγκαταστάσεων κτιρίου
  • Πηγή Χρηματοδότησης: Επενδυτικός Νόμος 3908/11
  • Πελάτης: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΥΝΟΠΟΙΩΝ