Κτήμα Γεροβασιλείου

  • Έργο:  Εκσυγχρονισμός μονάδας οινοποιείου στην Επανομή Θεσσαλονίκης
  • Ποιοτικά Χαρακτηριστικά: Η μονάδα περιλαμβάνει τον αμπελώνα και ένα σύγχρονο οινοποιείο με σύγχρονο εξοπλισμό για την παραγωγή ποιοτικών κρασιών και  εξοπλισμό για τη διαδικασία τοποθέτησης ετικετών και εμφυάλωσης
  • Πηγή Χρηματοδότησης: Μέτρο 1.2.3 Α – Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
  • Πελάτης: ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε.