Ενεργειακή Πύλου Μεθώνης

  • Έργο:  Ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολική ενέργεια ισχύος 6,8 MW στη θέση «Άγιος Αθανάσιος» του Δήμου Πύλου - Μεθώνης του Νομού Μεσσηνίας.
  • Δυναμικότητα: 6,8 MW
  • Πηγή Χρηματοδότησης: Αναπτυξιακός Νόμος 3299/04
  • Πελάτης: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΛΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ Α.Ε.