Άνεμος Μακεδονίας

  • Έργο: Δημιουργία Αιολικού Πάρκου ισχύος 28,8mw στη θέση «Τούμπα - Ανθοβούνι» του Δήμου Κάτω Κλεινών του Νομού Φλώρινας
  • Δυναμικότητα: 28,8 MW
  • Πηγή Χρηματοδότησης: Αναπτυξιακός Νόμος 3299/04
  • Πελάτης: ΑΝΕΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.Ε.